CENNIK USŁUG
USŁUGI KOMPUTEROWE
JEDNORAZOWY serwis oprogramowania i sprzętu w biurze firmy PELG 60 zł/godz.
BIZNES serwis oprogramowania i sprzętu u klienta Umowa 150 zł/mies. + 50 zł/godz. za zrealizowane usługi
w wymiarze ponad 3 godziny w mies. zawarte w umowie
BIZNES WAŻNY serwis oprogramowania i sprzętu zdalnie oraz u klienta Umowa 300 zł/mies. + 50 zł/godz. za zrealizowane usługi w wymiarze ponad 6 godzin w mies. zawarte w umowie
BIZNES KRYTYCZNY serwis oprogramowania i sprzętu zdalnie oraz u klienta Umowy negocjowane indywidualnie
USŁUGI wdrożeniowe/szkoleniowe 70 zł/godz.
USŁUGI URZˇDZEŃ FISKALNYCH
BIZNES Przegl±d urz±dzenia fiskalnego (wymagane ustaw± sprawdzenie poprawno¶ci działania kasy) w siedzibie firmy PELG 60 zł/szt.
BIZNES WAŻNY Przegl±d urz±dzenia fiskalnego (wymagane ustaw± sprawdzenie poprawno¶ci działania kasy) +SERWIS :
- zgłoszenia serwisu, napraw realizowane w pierwszej kolejno¶ci
- przegl±d w siedzibie klienta
- zmiana czasu 2 x w ci±gu roku - gratis
- usługi programowania - gratis
100 zł/szt.
  Programowanie kodów PLU 0,20 zł/szt.(przy zakupie nowej kasy do 100 szt.gratis)
  Programowanie nagłówka wydruku 30 zł (przy zakupie nowej kasy gratis)
  Programowanie czasu na urz±dzeniu fiskalnym 20 zł (przy zakupie nowej kasy gratis)
  Programowanie stawek VAT 20 zł (przy zakupie nowej kasy gratis)
  Odczyt końcowy pamięci fiskalnej urz±dzenia 100zł/szt. (przy zakupie kolejnego urz±dzenia gratis)
TERMIN REALIZACJI ZGŁOSZEŃ
JEDNORAZOWY Zlecenia realizowane w miarę wolnego czasu.
BIZNES Zlecenia realizowane w dniu zgłoszenia lub w dniu następnym
BIZNES WAŻNY Zlecenia realizowane - zdalnie do 2 godzin, wizyta do 6 godzin
BIZNES KRYTYCZNY Zdalnie niezwłocznie (w terminie dogodnym dla klienta), wizyta do 2 godzin
Uwagi :
1. Klienci kategoria BIZNES WAŻNY oraz BIZNES KRYTYCZNY - otrzymuj± możliwo¶ć składania zleceń przez internet. (System umożliwia przegl±danie własnych zleceń oraz statusu ich realizacji)
2. Klienci kategoria BIZNES WAŻNY oraz BIZNES KRYTYCZNY - otrzymuj± możliwo¶ć realizacji zleceń zdalne poprzez podł±czenie się pracownika firmy PELG do komputera klienta
3. Klienci kategoria BIZNES WAŻNY oraz BIZNES KRYTYCZNY - na USŁUGI URZˇDZEŃ FISKALNYCH
4. Dla lokalizacji oddalonych powyżej 10 km od Gorlic do podanych cen należy doliczyć koszty dojazdu w wysoko¶ci 0,70 zł./km.
5. Podane ceny s± cenami netto i nie obejmuj± podatku VAT


Copyright by Pracownia Komputerowa PELG | Aktualizacja: 2019/04/23